Πολύ πριν τις διαφημίσεις των… Jumbo το promotion γινόταν κάπως διαφορετικά. Φωτογραφίες από προϊόντα και διαφημίσεις που θα κάνουν τους παλαιότερους να θυμηθούν και τους νεότερους να μάθουν!

/></a></p>
<p><a class= Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες/></a></p>
<p><a class= Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες/></a></p>
<p><a class= Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες/></a></p>
<p><a class= Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες/></a></p>
<p><a class= Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες/></a></p>
<p><a class= Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες/></a></p>
<p><a class= Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες/></a></p>
<p> </p>
</body></html> Παλιές ελληνικές διαφημιστικές αφίσες