Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου

 
Πώς ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά.
 
 
 
Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου
Φωτογραφία του 1920 περίπου. Ξύλινος συρμός πρώτης παραλαβής (προφανώς) ανάμεσα στο Φάληρο και το Μοσχάτο.
 
 
Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου
Πειραιάς 1892
 
 
Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου
Η φωτογραφία της δεκαετίας του ΄50 μας δείχνει τα Βοτσαλάκια
 
 
Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου
Κατοχή πάλι, κόσμος στην ουρά περιμένει για πετρέλαιο.
 
 
Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου
Τραμ Πέραμα κατοχή
 
 
Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου
Τράμ Περάματος 1936

Περαία μου Περαία μου με το Σαρωνικό σου