Δεν έχει αλλάξει μόνο σαν πόλη, αλλά και σε πολλά άλλα…