Η βάπτιση του γιού του Κώστα Βουτσά και της Αλίκης Κατσαβού.

?  Video

https://youtu.be/f226sLwaz_U