Πως έμοιαζε η πιο παλιά γειτονιά της Αθήνας περίπου 100 χρόνια πριν;;;

adc858110db1ab21ded440e96e8dd442 Η Πλάκα τη δεκαετία του 1920

170ab4a4087ac6dbcfcf1fa4a70052c5 Η Πλάκα τη δεκαετία του 1920Αθήνα, Πλάκα, 1920 Η Πλάκα τη δεκαετία του 1920