Σαν Σήμερα 04 Σεπτεμβρίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 4η Σεπτεμβρίου είναι η 247η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (248η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 118 ημέρες.Μπαίνοντας το Φθινόπωρο οι προβολές ταινιών στον Ελληνικό…

Σαν Σήμερα 03 Σεπτεμβρίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 3η Σεπτεμβρίου είναι η 246η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (247η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 119 ημέρες.Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 1971 προβλήθηκε…

Σαν Σήμερα 26 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 26η Ιουλίου είναι η 207η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (208η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 158 ημέρες.Σαν σήμερα 26 Ιουλίου 1940 γεννήθηκε ο "Πρίγκιπας"…

Σαν Σήμερα 25 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 25η Ιουλίου είναι η 206η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (207η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 159 ημέρες.Σάν σήμερα 25 Ιουλίου 1995 έφυγε από τη ζωή η…

Σαν Σήμερα 24 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 24η Ιουλίου είναι η 205η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (206η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 160 ημέρες.Σαν σήμερα 24 Ιουλίου 1970 γεννήθηκε…

Σαν Σήμερα 23 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 23η Ιουλίου είναι η 204η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (205η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 161 ημέρες.Σαν σήμερα 23 Ιουλίου 1979 γεννήθηκε…

Σαν Σήμερα 20 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 20ή Ιουλίου είναι η 201η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (202η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 164 ημέρες.Σαν σήμερα 20 Ιουλίου 1934 γεννήθηκε η "Απόλυτη…

Σαν Σήμερα 18 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 18η Ιουλίου είναι η 199η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (200ή σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 166 ημέρες.Σαν σήμερα 18 Ιουλίου 1977 γεννήθηκε…

Σαν Σήμερα 17 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 17η Ιουλίου είναι η 198η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (199η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 167 ημέρες.Σαν σήμερα 17 Ιουλίου 1944 γεννήθηκε η…

Σαν Σήμερα 16 Ιουλίου Στον Ελληνικό Κινηματογράφο Έχουμε …..

Σαν σήμερα του Ελληνικού Κινηματογράφου!!! H 16η Ιουλίου είναι η 197η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο (198η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 168 ημέρες.Σαν σήμερα 16 Ιουλίου 1933 γεννήθηκε…