Σπάνιες Φωτογραφίες

Σπάνιες φωτογραφίες από τον  Ελληνικό Κινηματογράφο.

Ελληνικός Κινηματογράφος Συντάκτης

  Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

 

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσικό Θέατρο για το υλικό που μας έχει παραχωρήσει.