Σπάνιες Φωτογραφίες

Σπάνιες φωτογραφίες από τον  Ελληνικό Κινηματογράφο.

Ελληνικός Κινηματογράφος Συντάκτης

 

 

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσικό Θέατρο για το υλικό που μας έχει παραχωρήσει.